AMMY’S PRIVACYVERKLARING

Wij hechten belang aan de bescherming van uw privacy en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving wordt behandeld.
In deze privacyverklaring leest u alles over de manier waarop Ammy’s Delight uw persoonsgegevens verzamelt, voor
welke doeleinden wij uw gegevens gebruiken en hoe wij met uw gegevens omgaan. Daarnaast staan uw rechten beschreven en de wijze waarop u gebruik kunt maken van die rechten.

Contactgegevens
Onze contactgegevens zijn:
Ammy’s Delight
Bob Boumanstraat 28
6042 EH Roermond
Tel: 0642302727
ammysdelight@gmail.com
ammy@ammysdelight.nl

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
In het kader van onze activiteiten verwerken wij uw persoonsgegevens. Wij kunnen deze gegevens van uzelf
hebben ontvangen of bijvoorbeeld via onze website, e-mail, of telefoon Veelal gaat het om de volgende gegevens:

* NAW-gegevens;
* Bankrekeningnummer;
* Email adres
* PayPal account
* Gegevens die u achterlaat bij uw bezoek aan onze websites, zoals   uw IP-adres
* Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt.

Wat zijn onze doelen en de grondslagen voor de verwerking?
Voor de uitvoering van bestellingen zijn wij genoodzaakt gebruik te maken van uw persoonsgegevens. Het gaat dan uiteraard om een overeenkomst waarbij u partij bent.

Wat zijn uw rechten?
Indien u wilt weten welke gegevens Ammy’s Delight van u heeft en voor welke doeleinden deze worden verwerkt en/of indien u uw persoonsgegevens wilt wijzigen of laten verwijderen, kunt u ons om inzage, wijziging of verwijdering van (een deel van) uw persoonsgegevens verzoeken. Graag een email sturen naar: ammysdelight@gmail.com

Een datalek, wat nu?
Is er sprake van een incident (een zogenaamd datalek) aangaande uw persoonsgegevens en bestaat er een concrete kans op negatieve gevolgen voor uw persoonlijke levenssfeer en de verwezenlijking daarvan, dan stellen wij u, behoudens bij zwaarwegende redenen, daarvan onverwijld op de hoogte. Wij streven ernaar dit te doen binnen 48 uur nadat wij dit datalek hebben ontdekt

Heeft u een vraag, klachten of bezwaar?
Als u vragen of klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, of als u bezwaar wilt maken
tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Ammy’s Delight? , dan kunt u contact met ons opnemen via ammysdelight@gmail.com.

Your Shopping Cart
Subtotal:  0,00  (0 items)
Your shopping cart is empty
Start Shopping!